Bayrisch Brau Pub, Edelstoffbraun

Kolor: Jasnobrązowy, klarowny.

Piana: Biała, mało obfita, nietrwała.

Aromat: Wyraźnie melanoidynowy, przypieczona skórka chleba, tosty. Lekka śliwka.

Smak: Ponownie mocne melanoidyny, przede wszystkim skórka chleba. Trochę posmaków śliwkowych. Balans słodowy. Goryczka niska, kró†ka.

Odczucie w ustach: Treściwość średnio wysoka. Wysycenie niskie.

Ogółem: Piwo pite w ciemno, nie wiem jaki to miał być styl, ale wyszedł bardzo dobry koźlak.

Data degustacji: 2018

Powrót do listy degustacji.